دات نت نیوک

یکی از روشهای کسب سود خرید و نگه داری ارزهای دیجیتال برای بازه های زمانی مشخص است که با توجه به بنیاد و وایت پیپر هر ارز و تحلیل وضعیت آن ارز میشخص میگردد.

از جمله خدمات مجموعه به مشترکان و دانش پذیران خود معرفی این ارزها در بازه های زمانی مشخص میباشد.