دات نت نیوک

بصورت کلی فعالیت های آنلاین در بازارهای مالی را میتوان در سه بازار:

بین الملل، بورس ایران و بازار ارزهای رمزنگاری شده تقسیم بندی نمود که هرکدام با توجه به سلایق، تفکرات و نوع آموزش هایی که افراد دیده اند مورد انتخاب قرارمیگیرند. تا کنون بسیار به بازار بورس و حتی بین الملل پرداخته شده و اطلاعات زیادی ازشون در دسترس هست به همین خاطر ما دراینجا صرفا به آموزش و یادگیری درارتباط با بازار ارزهای رمزنگاری شده میپردازیم چراکه تکنولوژی و دستاوردی کاملا بروز بوده و نیاز به شناخته شدن از زوایای مختلف و  بررسی روشهای کسب درآمد دلاری از آن کاملا احساس میشود.