دات نت نیوک

در بخشهای دیگر راجب سرمایه گذاری و انواع آن صحبت نمودیم اما موضوع مدت زمان بازگشت سرمایه و اینکه تا حصول نتیجه دلخواه چه مقدار زمان نیاز است باعث بوجود آمدن تقسیم بندی زمانی سرمایه گذاری به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شده است که هرکدام از این موارد با اهداف مشخصی دنبال مشوند. روش کوتاه مدت مخصوص کسانی است که میخواهند از نوسان قیمت کسب سود نمایند. روش میان مدت میتواند به شرط رعایت کردن مسایل مدیریت سرمایه و کنترل احساسات سود خوبی بوجود آورد و در نهایت روش بلند مدت، به افرادی توصیه میشود که به مدت حدودا یکسال هیچ نیازی به سرمایه خود ندارند و میتوانند دراین بازه سود بسیار چشمگیری کسب نمایند.